لیست و جزئیات برخی از پایان نامه های دفاع شده مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- از ابتدای تأسیس تا 1395

 

 

صفحه: ۱ (۱ تا ۱۰) مرتب شده بر اساس:
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
طراحي و پياده سازي يک سيستم فتوگرامتري هوشمند جهت هدايت و کنترل اعمال جراحي ترميمي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : قاسمي ،بابک
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۵۸
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
ارزيابي دقت هندسي تصاوير پوششي ماهواره اسپات از ديدگاه فتوگرامتري در منطقه آزمايشي ورزنه اصفهان[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : دهقاني، ابراهيم
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۷۶۱
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
ارزيابي فتوگرامتري برد کوتاه براي جابجايي سنجي ديوارهاي مهار شده به روش نيلينگ[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : اسماعيلي، فريد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۵۶۵
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
ارزيابي کيفيت خاک و پهنه بندي خاک با استفاده از فن آوريهاي فتوگرامتري ، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي به منظور کشت محصولات مختلف[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : عسگري ، معصومه
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۶۴۳
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
ارزيابي و تحليل روشهاي تناظر يابي تصاوير غير متريک در فتوگرامتري برد کوتاه و توسعه يک روش بهبود يافته[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : کيانژادتجنگي، عبدالله
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۰۱۱
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
امکان سنجي تلفيق روش فتوگرامتري برد کوتاه و روش ژئودزي در اندازه گيري دقيق سه بعدي مطالعه موردي تعيين شکل و جابجايي بدنه خودرو[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : باباپورصحنه سرايي، هادي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۵۰۳
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي تلفيق فتوگرامتري سيستمهاي CAD- Based[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : فرنوداحمدي، فرشيد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۴۷۹
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي تلفيق مستقيم سيستم فتوگرامتري و سيستم هاي مبتني بر CAD با تاکيد بر توليد اطلاعات ساختار يافته جهت سيستم هاي GIS[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : خادمي، محمدحسن
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۳۵۱
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي روش هاي بهينه سازي مدل هاي رياضي غير پارامتريک در فتوگرامتري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : باغاني ، امين
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۷۳۳
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي روش هاي بهينه سازي مدل هاي رياضي غير پارامتريک در فتوگرامتري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : باغاني، امين
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۷۳۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه: ۲ (۱۱ تا ۲۰) مرتب شده بر اساس:
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي روش هاي جابجايي سنجي سيستم هاي حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهري و فضاهاي محدود با تاکيد بر نقش فتوگرامتري[سمینار]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : اسماعيلي، فريد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۰۵۹
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي روشها و الگوريتمهاي مختلف استخراج عوارض مسطحاتي در مخيط فتوگرامتري رقومي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : لاري، زهرا
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۶۵۴
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي روشهاي تعيين جابجايي سازه هاي عمراني با تاکيد بر فتوگرامتري برد کوتاه[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : شيرخاني، عليرضا
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۷۲۸
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي روشهاي تکميل و بازنگري نقشه هاي کاداستر تهيه شده به روش فتوگرامتري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : اعتمادي، مهدي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۰۵۳
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي روشهاي کاليبراسيون دوربين رقومي 90 Canon pro با تاکيد بر کاربردهاي فتوگرامتري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : داوري مجد، رضا
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۳۲۸
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي قابليت هاي فتوگرامتري برد کوتاه در تعيين جابجايي ساختمان[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : ستاري، مهران
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۹۴۵
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي کنترل کيفيت تجهيزات صنعتي با استفاده از فتوگرامتري برد کوتاه[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : اميني، اميرشاهرخ
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۸۱۴
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي مدل هاي تعيين مکان هاي آسيب پذير شهري در اثر سيل به کم فن آوري هاي فتوگرامتري ، سنجش از دور GIS[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : مومني ،احسان
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۴۸۰
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي مراحل مخلف اتوماسيون مانيتورينگ سدها با استفاده از فتوگرامتري برد کوتاه[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : تسليمي، حسن
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۰۶۸
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي نقش فتوگرامتري و ديجيتال مپينگ در کارامتر چند منظوره[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : صادقيان، سعيد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۷۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه: ۳ (۲۱ تا ۳۰) مرتب شده بر اساس:
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي نقش فتوگرامتري و ديجيتال هپينک در کارامتر چند منظوره - بررسي استحکام هندسي عکسها و تصاوير ماهواره اي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : صادقيان، سعيد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۷۲۵
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي و ارزيابي روش هاي استفاده از اطلاعات هندسي ناشي از عوارض خطي تصاوير در پردازش ها فتوگرامتري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : قادري ، قنديل
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۷۳۷
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي و ارزيابي روش هاي استفاده از اطلاعات هندسي ناشي از عوارض خطي تصاوير در پردازش ها فتوگرامتري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : قادري، قنديل
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۷۳۷
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي يک سيستم فتوگرامتري رقومي Phodis و مثلث بندي هوائئ تصاوير رقومي در تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : نحوي، محمد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۹۹۸
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تاريخچه اي از نظام ثابتي در ايران و کليات يک سيستم اطلاعات زمين LIS سيستم هاي فتوگرامتري رقومي و مباني تهيه نقشه تصويري با اين سيستم ها[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : ظفري، علي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۸۲۱
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تلفيق سيستم هاي فتوگرامتري و CAD جهت بهينه سازي خط توليد اطلاعات مکاني به روش فتوگرامتري با تاکيد بر عارضه ساختمان[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : عنايتي، حميد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۰۵۱
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و سيستمهاي مبتني بر CAD با استفاده از يک رابطه شي گرا به منظور ويرايش و ساختار دهي داده هاي مکاني براي GIS بت نتگيئ بر عوارض مسطحاتي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : مليحي، شيرين
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۲۵۲
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تلفيق مستقيم سيستمهاي فتوگرامتري و پايگاه هاي داده مکاني جهت کنترل اتوماتيک روابط منطقي و پوپولوژيکي ميان عوارض[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : حسينيان، سحر
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۳۵۴
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تلفيق مستقيم سيستمهاي فتوگرامتري و سيستمهاي CAD- Based با تاکيد بر ايجاد ارتباط منطقي ميان عوارض به صورت آني[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : فرنوداحمدي، فرشيد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۰۰۶
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تلقيق مستقيم سيستمهاي فتوگرامتري و GIS با تاکيد بر ساختار دهي هوشمند داده هاي مکاني همزمان با عمليات رقومي سازي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : فرنود احمدي، فرشيد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۹۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه: ۴ (۳۱ تا ۴۰) مرتب شده بر اساس:
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
طراحي و پياده سازي يک سيستم فتوگرامتري جهت مدلسازي اجزاء بدن با تاکيد بر روش استخراج شکل از نيمرخ[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : بيگدلي ، بهاره
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۱۵۵
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
طراحي و اجراي يک سيستم فتوگرامتري تحليلي و کاربرد آن به منظور توليد نقشه هاي پوششي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : عنايتي، حميد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۹۹۵
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
طراحي و پياده سازي يک سيستم نيمه اتوماتيک جهت مانيتورينگ سازه هاي بزرگ با استفاده از فتوگرامتري برد کوتاه[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : تسليمي، حسن
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۵۶۴
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
طراحي يک سيستم تلفيقي فتوگرامتري و نور ساخت يافته جهت مدلسازي عوارض در فضاهاي داخلي و آزمايشگاهي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : ابذل، علي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۰۱۵
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
کاربرد تکنيک G.P.S در تعيين مقدار جابجايي در فتوگرامتري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : جباري سابق، داود
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۷۱۲
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
کاربرد تکنيک GPS در تعيين مقدار جابجايي، کاربرد تکنيک GPS در فتوگرامتري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : جباري سابق، داود
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۷۱۱
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
کاربرد فتوگرامتري برد کوتاه در تشخيص بيماري اسکوليوسيس[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : جعفرآقايي، اکرم
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۰۲۳
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
کاربرد فتوگرامتري در ترسيم و بازسازي آثار باستاني[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : عسگري، محمدحسن
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۰۵۱
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
نقشه‌برداري (فتوگرامتري)[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : اميني، جلال
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۶۷۴
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
مدل سازي سه بعدي تصاوير همگراي برد کوتاه بر اساس روش هاي شي ء مبنا[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : زارعي ،فريبا
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه: ۱ (۱ تا ۹) مرتب شده بر اساس:
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
ارائه روشي نوين جهت تناظريابي دقيق و متراکم تصاوير ماهواره اي مبتني بر عوارض و توصيفگرهاي موضعي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : صداقت ،امين
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۲۱
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تصحيح هندسي خودکار تصاوير با حد تفکيک مکاني بالا از طريق تناظريابي با داده هاي پويشگر ليزري هوايي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : صفدري نژاد، عليرضا
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۷۳
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تناظريابي اشياء متحرک در شبکه ي حمل و نقل شهري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : رهبر، مهدي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۳۲۸۷
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تناظريابي تصاوير ماهواره اي با نقشه هاي برداري با استفاده از نقاط تقاطع شبکه راه[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : يارمند، همام
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۰۹۳
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
مدل سازي سه بعدي تصاوير همگراي برد کوتاه بر اساس روش هاي شي ء مبنا[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : زارعي ،فريبا
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۵۷
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
تلفيق روش هاي تعيين عدم قطعيت داده هاي مکاني داوطلبانه[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : عشقي، محمد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۳۲
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
زمين مرجع سازي اتوماتيک تصاوير با حد تفکيک بالاي ماهواره اي با استفاده از مدل هاي رياضي سه بعدي غير پارامتريک[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : ياوري ،سميه
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۵۶
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
محاسبه و ارائه خودکار دقت هندسي و تماميت عوارض خطي در اطلاعات مکاني مردم گستر[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : واحدي طرقبه ،بهزاد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۱۷۶
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
مدل سازي اتوماتيک سه بعدي اشياء با استفاده از عوارض موضعي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : هاشمي نسب، مقداد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه: ۱ (۱ تا ۲) مرتب شده بر اساس:
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
پردازش تصاوير اکوکارديو گرافي استخراج جداره هاي داخلي بطن چپ از تصاوير و بدست آوردن مدل سه بعدي آن[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : مرصوصي، مهدي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۸۷/۵۷
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
طراحي ،ايجاد و ارزيابي سيستم اسکنر استريوپانور اما با تاکيد بر استخراج اطلاعات هندسي جهت مدل سازي سه بعدي فضاهاي شهري[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : موسوي ،وحيد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۲۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه: ۱ (۱ تا ۷) مرتب شده بر اساس:
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
استخراج اتوماتيک عارضه راه از تصاوير بزرگ مقياس فضايي با استفاده از ترکيب اطلاعات طيفي وب بافت تصوير در الگوريتم هاي شبکه هاي عصبي[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : مختارزاده، مهدي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۳۴۲
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
استخراج اطلاعات مکاني سه بعدي از دو تصوير ماهواره اي با قدرت مکاني متفاوت[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : رحيمي، آسيه
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۱۹۳۹
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
استخراج بلادرنگ ويژگيهاي تصوير به منظور فشرده سازي آن[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : همائي، علي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۷۴/۲
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
استخراج پبکسل هاي خالص مواد معدني با استفاده از روشهاي هندسي و آماري در تصاوير فراطيفي به منظور طبقه بندي تصوير[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : حيدري مظفر، مرتضي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۶۸۴
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
استخراج نيمه اتوماتيک ساختمان با ادغام تصوير با حد تشخيص بالا و داده ليدار[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : اخطاري، نيما
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۶۸۹
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
استفاده از اطلاعات طيف و بافت تصوير در منحني فعال به منظور استخراج ساختمان از تصاوير اپتيک[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : بهرامشهري، مهرشاد
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۴۰۷۲
 چکيده
 کل اثر
 متن
 تصوير
 فايل صوتى
 فايل تصويرى
بررسي مدلهاي استخراج راه از تثاوير بزرگ مقياس ماهواره اي با استفاده از اطلاعات متنوع يافت تصوير[پايان نامه]
فرم کامل
ملاحظه موجودى
پديدآور اصلى : صالحي امين، محمدعلي
ناشر :
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ۲۴۰۸