وب سايت شخصی فريد اسماعيلی - وضوح تصوير نرمال برای مشاهده صفحات اين وب سايت 768 * 1024


 

نمرات اجزاء مختلف درس فتوگرامتری 1 - دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان- ترم 2-93-92

 

آخرین تاریخ بروز رسانی این صفحه --/--/92

 

 

 

نمرات اجزاء محتلف بخش تئوری درس فتوگرامتری 1

 

توضیحات :

 - دانشجویان گرامی ضمن تشکر از همکاری شما در طول ترم، خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه مشکل نسبت به نمره خود صرفاً از طریق این فرم  پیام خود را ارسال فرمایید. موفق و پیروز باشید - فرید اسماعیلی 1/4/93 

 

 

نمره نهایی پایان ترم درس فتوگرامتری 1

از 20 نمره

نمره واقعی پایان ترم درس فتوگرامتری 1

از 20 نمره

نمرات بخش عملی درس

1 واحد

از 20 نمره

نمرات بخش تئوری درس

2 واحد

از 20 نمره

نمره امتحان کتبی پایان ترم

از 13 نمره

ساخت
موزاییک عکسی

نمرات امتحان میان ترم (5 نمره)

تمرین
Anaglyph

تمرین

مقایسه تغییرات در تصاویر یل آباد

نام خانوادگي و نام

رديف

13.92 13.92 13.25 14.25 10.25   3 تحویل شد تحویل شد اسحاقی مینا

1

15.08 15.08 19.25 13 7   3.5 تحویل شد+ تحویل شد اسلامی امیر

2

                  ایمانی ذکر الله

3

13.75 13.75 19.25 11 6.25   4.25   تحویل شد بابایی ناصر

4

18.33 18.33 20 17.5 12   4.5 تحویل شد تحویل شد بهمنی منوچهر

5

15.17 15.17 19 13.25 10   2.75 تحویل شد   حیدری مجتبی

6

15.84 15.84 19.5 14 8.5   4.5 تحویل شد تحویل شد خاصی آرمان

7

حذف حذف حذف حذف حذف   صفر     خان بابایی محمد

8

14.84 14.84 17 13.75 8.25   4.5 تحویل شد تحویل شد خرمی راد هادی

9

11.17 11.17 13 10.25 9.5   0.25 تحویل شد   دیانت طلب ناصر

10

17.17 17.17 19 16.25 11.25 موزاییک + 3.5 تحویل شد تحویل شد رحمانی مژگان

11

حذف غایب امتحان 6.5 غایب امتحان غایب امتحان   0.25 تحویل شد تحویل شد شهبازی محمد حسین

12

حذف غایب امتحان 11 غایب امتحان غایب امتحان   2.25 تحویل شد تحویل شد شوکتی زاد غلامرضا

13

10 7 9 6 6   صفر     صفرقلی بنیامین

14

19.17 19.17 19 19.25 13.5   4.75 تحویل شد تحویل شد عباسی فرامرز

15

10 6.16 6 6.25 4   1.75 تحویل شد   عربی محمد

16

16 16 17 15.5 9.5   5 تحویل شد تحویل شد فرهنگ امیر

17

17 17 20 15.5 10   4.5 تحویل شد تحویل شد قاسمی وحید

18

19.33 19.33 19.5 19.25 13.5   4.75 تحویل شد تحویل شد کتانی مصطفی

19

10.5 10.5 16.5 7.5  3.5   3 تحویل شد تحویل شد گودرزوند چگینی ایمان

20

14.67 14.67 11.5 16.25 12 موزاییک + 3.25 تحویل شد   محمدی مجید

21

18.34 18.34 16 19.5 13.5   5 تحویل شد تحویل شد مرادیان مظفر

22

9.5 3.5 2.5 4 2.25   1.25 تحویل شد   مقتدر اخری کیوان

23

12.92 12.92 10.25 14.25 8.5   4.75 تحویل شد تحویل شد مهاجری محمد رضا

24

13.75 13.75 14.25 13.5 8 موزاییک + 4 تحویل شد تحویل شد ندرلو غلامرضا

25

10 8.17 8.5 8 8 - نوری مهدی

26

14.5 14.5 19 12.25 7.5   3.75 تحویل شد تحویل شد طاهره شهریاری 27
                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور غیاب کلاسی بخش تئوری درس فتوگرامتری 1

 

93/3/8 93/3/1 93/2/25 93/2/18 93/2/11
میان ترم
93/2/4 93/1/28 93/1/21
92/12/22 92/12/15 92/12/8 92/12/1 92/11/24

نام خانوادگي و نام

رديف

  غایب   اسحاقی مینا

1

  اسلامی امیر

2

  غایب غایب غایب غایب غایب غایب   ایمانی ذکر الله

3

  غایب غایب غایب   بابایی ناصر

4

  غایب بهمنی منوچهر

5

  غایب غایب   حیدری مجتبی

6

  غایب خاصی آرمان

7

  غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب   خان بابایی محمد

8

  خرمی راد هادی

9

  غایب غایب غایب   دیانت طلب ناصر

10

  غایب رحمانی مژگان

11

  غایب غایب غایب غایب   شهبازی محمد حسین

12

  غایب   شوکتی زاد غلامرضا

13

  غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب   صفرقلی بنیامین

14

    عباسی فرامرز

15

  غایب غایب غایب   عربی محمد

16

    غایب غایب فرهنگ امیر

17

    قاسمی وحید

18

  کتانی مصطفی

19

  غایب غایب   گودرزوند چگینی ایمان

20

  غایب غایب غایب غایب غایب   محمدی مجید

21

  مرادیان مظفر

22

  غایب غایب مقتدر اخری کیوان

23

  غایب مهاجری محمد رضا

24

  غایب ندرلو غلامرضا

25

  غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب غایب   نوری مهدی

26

    شهریاری طاهره

27

                     

28

                         

29

                         

30

                       

31

 

 

 

نمرات اجزاء محتلف بخش عملی درس فتوگرامتری 1 (نمرات هر یک از گزارش کار ها از 1.5نمره می باشد)

 

توضیحات :

- مقیاس متوسط عکسهای منطقه یل آباد که چاپ نموده اید برابر 1:10000 می باشد. این منطقه در طول و عرض جغرافیایی زیر قرار دارد:

 36°21'0.99"N    -     49°34'15.98"E

 

 

نمره نهایی بخش عملی درس
از 20 نمره

انضباط کارگاهی و حضور در کلاس عملی

2 نمره

پروژه عملی

تهیه نقشه توپوگرافی از منطقه یل آباد

9 نمره

گزارش کار 6

تعیین ارتفاع نقاط

1.5 نمره

گزارش کار5

معرفی پارالاکس بار و نحوه کار با آن

1.5 نمره

گزارش کار 4

 کار با استرئوسکوپ آینه ای

1.5 نمره

گزارش کار 3
دید سه بعدی با استرئوسکوپ جیبی
1.5 نمره

گزارش کار 2

تعیین مختصات و فاصله زمینی

1.5 نمره

گزارش کار 1

آشنایی و تفسیر

1.5 نمره

نام خانوادگي و نام

رديف

13.25 2 9 عدم تحویل-صفر 1.5 عدم تحویل-صفر 1.5 0.75 عدم تحویل-صفر اسحاقی مینا

1

19.25 2 9 1.5 1.5 1.5 1.5 0.75  1.5 اسلامی امیر

2

                  ایمانی ذکر الله

3

19.25 2 9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.75 بابایی ناصر

4

20 2 9 1.5 1.5 1.5 1.5+ 1.5 1.5+ بهمنی منوچهر

5

19 2 8.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 حیدری مجتبی

6

19.5 2 8.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 خاصی آرمان

7

حذف حذف حذف عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر خان بابایی محمد

8

17 2 6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 خرمی راد هادی

9

13 0.5 5 عدم تحویل-صفر 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 دیانت طلب ناصر

10

19 2 9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 رحمانی مژگان

11

6.5 1 0 1.5 1 1.5 0.5 0.5 0.5 شهبازی محمد حسین

12

11 2 9 عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر شوکتی زاد غلامرضا

13

9 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 صفرقلی بنیامین

14

19 2 8.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 عباسی فرامرز

15

6 1 5 عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عربی محمد

16

17 1 8.5 عدم تحویل-صفر 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 فرهنگ امیر

17

20 2 9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 قاسمی وحید

18

19.5 2 8.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 کتانی مصطفی

19

16.5 2 7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 عدم تحویل-صفر گودرزوند چگینی ایمان

20

11.5 0.5 5 1.5 1.5 1.5 0.5 1 عدم تحویل-صفر محمدی مجید

21

16 2 6 عدم تحویل-صفر 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5+ مرادیان مظفر

22

2.5 1 0 1.5 عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر 1.5 مقتدر اخری کیوان

23

10.25 2 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.75  مهاجری محمد رضا

24

14.25 2 6 عدم تحویل-صفر 1.5 1.5 1 0.75 1.5  ندرلو غلامرضا

25

8.5 2 4 عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر عدم تحویل-صفر

1.5

1

نوری مهدی

26

19 2 9 1.5 1.5+ 1.5 1.5 1 0.5 طاهره شهریاری

27

                   

28

                   

29

                   

30

                   

31
 

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که در صورت داشتن هرگونه مشکل نسبت به نمرات خود  فقط از طریق فرم زیر ویا ارسال ایمیل به آدرس Farid_63@yahoo.com با عنوان مشکل در نمره با من تماس بگیرند

 

 

Fill out my online form.

 

 

 [بازگشت به صفحه اصلی] [مقالات] [نقشه برداری] [اخبار]

 

All Rights Reserved © Copyright 2001-2013 FARID ESMAEILI
نویسنده، طراحي، اجرا و پشتيباني فريد اسماعيلي

هر گونه استفاده، انتشار و یا کپی برداری از کلیه مطالب و مقالات این وب سایت فقط با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز می باشد!!