وب سايت شخصی فريد اسماعيلی - وضوح تصوير نرمال برای مشاهده صفحات اين وب سايت 768 * 1024


 

نمرات اجزاء مختلف درس نقشه برداری 2 - دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان- ترم 2-96-95

 

توضیحات :

 

 

نمره نهایی پایان ترم درس نقشه برداری 2

نمرات بخش عملی درس

1 واحد

نمرات بخش تئوری درس

2 واحد

نمره امتحان کتبی پایان ترم

( از 20نمره)

 

تمرین تاکئومتری و مساحت تمرین پیمایش

نام خانوادگي و نام

رديف

20 18   19.5       جمالي حميدرضا

1

15 18   12             جواهري مهدي

2

حذف غ   غایب             خداياري مهدي

3

13 15   11             سليمي روژين

4

18 17   16             قرباني احسان

5

20 18 19 كلانتري جواد

6

19 18   18             مهدويون محمد

7

17 18   14             ندرلو وحيد

8

15.5 16   13             نوید پاشازاده

9

                     

10

                     

11

                     

12

             

13

                     

14

                     

15

               

16

             

17

                     

18

                     

19

                     

20

                     

21

                     

22

             

23

                     

24

                      25
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

      -  نمرات گزارش کار ها و پروژه های بخش عملی درس (هر گزارش کار 1.5 نمره)

 

نمره بخش عملی درس

گزارش کار جلسه
9

گزارش کار جلسه
8

کنترل و پیاده سازی با رفرنس لاین

 

نقشه توپوگرافی

از 9 نمره

گزارش کار جلسه
7
ترفیع تقاطع

گزارش کار جلسه
6

پیاده سازی

گزارش کار جلسه
5
برداشت و ترسیم نقشه
گزارش کار جلسه
4
زاویه یابی و حل پیمایش
گزارش کار جلسه
3
طولیابی
با توتال استیشن
گزارش کار جلسه
2
ترازیابی
گزارش کار جلسه
1
احداث ایستگاه ها
کروکی

نام خانوادگي و نام

رديف

18           1.5     1.5 1.5 جمالي حميدرضا

1

18           1.5     1.5   جواهري مهدي

2

غ                     خداياري مهدي

3

15             1.5 1.5 1.5 1.5 سليمي روژين

4

17             1.5 1.5 1.5 1.5 قرباني احسان

5

18         1.5 1.5 1.5   كلانتري جواد

6

18           1.5     1.5   مهدويون محمد

7

18           1.5 1.5 1.5 1.5 ندرلو وحيد

8

16           1.5         نوید پاشازاده

9

                       

10

                       

11

                       

12

                 

13

                       

14

                       

15

                       

16

                   

17

                       

18

                       

19

                       

20

                       

21

                   

22

                       

23

                       

24

                         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

2-3-96 26-2-96 19-2-96 12-2-96 96-2-5
تعطیل رسمی
96-1-29 96-1-22
تعطیل رسمی
96-1-15 95-12-17 95-12-17 95-12-3 95-11-28 95-11-21 نام و نام خانوادگی

رديف

  غایب         جمالي حميدرضا

1

      غایب   جواهري مهدي

2

غایب   غایب غایب غایب غایب خداياري مهدي

3

غایب غایب       سليمي روژين

4

  غایب     غایب     قرباني احسان

5

  غایب       كلانتري جواد

6

          مهدويون محمد

7

        ندرلو وحيد

8

غایب           نوید پاشازاده

9

                 

10

               

11

               

12

     

13

                 

14

         

15

               

16

               

17

               

18

               

19

               

20

               

21

               

22

               

23

               

24

                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

 

 

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که در صورت داشتن هرگونه مشکل نسبت به نمرات خود تا 3 روز پس از اعلام نمرات فقط از طریق فرم زیر ویا ارسال ایمیل به آدرس Farid_63@yahoo.com با عنوان مشکل در نمره با من تماس بگیرند

 

Fill out my online form.

 

 [بازگشت به صفحه اصلی] [مقالات] [نقشه برداری] [اخبار]

 

All Rights Reserved © Copyright 2001-2013 FARID ESMAEILI
نویسنده، طراحي، اجرا و پشتيباني فريد اسماعيلي

هر گونه استفاده، انتشار و یا کپی برداری از کلیه مطالب و مقالات این وب سایت فقط با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز می باشد!!