وب سايت شخصی فريد اسماعيلی - وضوح تصوير نرمال برای مشاهده صفحات اين وب سايت 768 * 1024


 

نمرات اجزاء مختلف درس فتوگرامتری 1 - دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان- ترم 2-96-95

 

 

 

 

 

نمرات اجزاء محتلف بخش تئوری درس فتوگرامتری 1

 

توضیحات :

 

 

نمره نهایی پایان ترم درس فتوگرامتری 1

از 20 نمره

نمرات بخش عملی درس

1 واحد

از 20 نمره

نمرات بخش تئوری درس

2 واحد

از 20 نمره

نمره امتحان کتبی پایان ترم

از 19.5 نمره

گزارش تمرین مدل سازی با Agisoft PhotoScan   ساخت
موزاییک عکسی
تمرین محاسبه فاصله دو نقطه از روی عکس تمرین
Anaglyph

تمرین

مقایسه تغییرات در تصاویر یل آباد

نام خانوادگي و نام

رديف

                     

1

15     13.25 تحویل شد       تحویل شد تحویل شد ابراهيم نژادفرد علي

2

غایب امتحان               اسدي مهدي

3

19     17.5 تحویل شد       تحویل شد تحویل شد توفيقي رضا

4

17.5     15.5 تحویل شد       تحویل شد تحویل شد رسولي محمد رضا

5

20     19 تحویل شد       تحویل شد تحویل شد شريفي بهنام

6

19.75     18.5 تحویل شد       تحویل شد تحویل شد غيورنمين آرزو

7

18 واحد عملی   15.75             قرباني احسان

8

20     19 تحویل شد       تحویل شد تحویل شد كرمي علي

9

14 واحد عملی     تحویل شد     تحویل شد تحویل شد تحویل شد گوراني مهدي

10

15     15         تحویل شد تحویل شد مسلمي اميرحسين

11

19.5     18.25 تحویل شد       تحویل شد تحویل شد مقدم سجاد

12

12.25     12.25             موسوي سيدمهدي

13

20     19.5 تحویل شد   تحویل شد   تحویل شد تحویل شد نجفي پويان

14

19 واحد عملی 16       تحویل شد تحویل شد ندرلو وحيد

15

10               پژمان عربخانی

16

12.25     12.25             حامد حسنی

17

10                 شهاب میرزایی

18

                 

19

                     

20

                      21
                      22
                      23
                      24
                      25
                      26
                      27
                      28
                      29
                      30
                      31
                      32
                      33
                      34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک مشاهده مدل سه بعدی تهیه شده از تصاویر UAV بخشی از محوطه دانشگاه که در این ترم برداشت شد - نمایش تحت وب با قابلیت اندازه گذاری و تعیین مختصات

 

 

حضور غیاب کلاسی بخش تئوری درس فتوگرامتری 1

 

96-3-11 96-2-28 96-2-28 96-2-21    96-2-7  96-1-31 96-1-24 96-1-17 95.12.19 95.12.12
تعطیل
95.12.5 95.11.28

نام خانوادگي و نام

رديف

                           

1

غایب   غایب     غایب   غایب   ابراهيم نژادفرد علي

2

غایب   غایب غایب   غایب غایب     غایب     اسدي مهدي

3

            توفيقي رضا

4

          رسولي محمد رضا

5

      غایب     شريفي بهنام

6

غایب   غایب     غایب     غيورنمين آرزو

7

غایب       غایب     قرباني احسان

8

  غایب         كرمي علي

9

غایب       گوراني مهدي

10

  غایب غایب غایب غایب     غایب   غایب   مسلمي اميرحسين

11

        غایب     مقدم سجاد

12

غایب   حذف غایب     غایب   غایب   موسوي سيدمهدي

13

          نجفي پويان

14

  غایب غایب         ندرلو وحيد

15

غایب   غایب غایب غایب غایب       غایب   پژمان عربخانی

16

غایب   غایب   غایب غایب   حامد حسنی

17

                           

18

                           

19

                         

20

                            21
                    22
                            23
                            24
                            25
                            26
                            27
                            28
                            29
                            30
                            31
                            32
                            33
                            34

 

 

 

نمرات اجزاء محتلف بخش عملی درس فتوگرامتری 1 (نمرات هر یک از گزارش کار ها از 1.5نمره می باشد)

 

توضیحات :

- مقیاس متوسط عکسهای منطقه یل آباد که چاپ نموده اید برابر 1:10000 می باشد. این منطقه در طول و عرض جغرافیایی زیر قرار دارد:

 36°21'0.99"N    -     49°34'15.98"E

 

 

نمره نهایی بخش عملی درس
از 20 نمره

انضباط کارگاهی و حضور در کلاس عملی

1 نمره

پروژه عملی

تهیه نقشه توپوگرافی از منطقه یل آباد

9 نمره

گزارش کار 6

تعیین ارتفاع مجموعه نقاط

1.5 نمره

گزارش کار 6

تعیین اختلاف ارتفاع نقاط

1.5 نمره

گزارش کار5

معرفی پارالاکس بار و نحوه کار با آن

1.5 نمره

گزارش کار 4

 کار با استرئوسکوپ آینه ای

1.5 نمره

گزارش کار 3
دید سه بعدی با استرئوسکوپ جیبی
1.5 نمره

گزارش کار 2

تعیین مختصات و فاصله زمینی

1.5 نمره

گزارش کار 1

آشنایی و تفسیر

1.5 نمره

نام خانوادگي و نام

رديف

20   9         1.5 1.5 1.5 مهدی گورانی

1

                     

2

                     

3

                     

4

                     

5

                     

6

                     

7

                     

8

                     

9

                     

10

                     

11

                     

12

                     

13

                     

14

           

15

                     

16

                     

17

   

18

                     

19

                     

20

                      21
                      22
                      23
                      24
                      25
                      26
                      27
                      28
                      29
    30
    31
    32
                      33 

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که در صورت داشتن هرگونه مشکل نسبت به نمرات خود  فقط از طریق فرم زیر ویا ارسال ایمیل به آدرس Farid_63@yahoo.com با عنوان مشکل در نمره با من تماس بگیرند

 

 

Fill out my online form.

 

 

 [بازگشت به صفحه اصلی] [مقالات] [نقشه برداری] [اخبار]

 

 

All Rights Reserved © Copyright 2001-2013 FARID ESMAEILI
نویسنده، طراحي، اجرا و پشتيباني فريد اسماعيلي

هر گونه استفاده، انتشار و یا کپی برداری از کلیه مطالب و مقالات این وب سایت فقط با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز می باشد!!